Aktualności

Co w trawie piszczy?

Sektor gospodarowania wodą użytkową nie ma przed nami tajemnic

| autor:

Sektor gospodarowania wodą użytkową nie ma przed nami tajemnic
Na zlecenie Instytutu Badań Edukacyjnych przeprowadziliśmy szereg wywiadów pogłębionych w ramach badania pn. „Analiza kompetencji i kwalifikacji w sektorze gospodarowania wodą użytkową”. Na początku zagadnienie wydawało się dosyć skomplikowane, ale po zapoznaniu się ze szczegółowymi instrukcjami, dokładnie wiedzieliśmy jakie pytania zadawać rozmówcom.

Działanie było częścią realizacji projektu systemowego „Wspieranie funkcjonowania i doskonalenie Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) na rzecz wykorzystania oferowanych w nim rozwiązań do realizacji celów strategii rozwoju kraju”.  ZSK to zbiór zasad i funkcji, który ma ułatwiać pracownikom dostęp do kwalifikacji, a także ułatwiać znajdowanie zatrudnienia. ZSK ma też służyć promowaniu i realizacji założenia uczenia się przez całe życie (LLL – LifeLong Learning). Z kolei Sektorowa Rama Kwalifikacji dotyczy konkretnej branży. SRK powstają dla sektorów, w których zidentyfikowano taką potrzebę. Do tej pory utworzono ramy m.in. dla branży IT, handlu, zdrowia publicznej czy energetyki. Również sektor gospodarowania wodą użytkową zgłosił takie zapotrzebowanie. 

Celem projektu była więc identyfikacja kompetencji i kwalifikacji potrzebnych do wykonywania zadań w sektorze gospodarowania wodą użytkową. Szczególnie chodziło o identyfikację zawodów i stanowisk w branży oraz realizowanych przez rozmówców procesów, zadań i czynności. Ważnym elementem, który identyfikowaliśmy były także wykorzystywane przez badanych kompetencje (wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne). Wyniki naszych działań mają posłużyć do opracowania SRK dla tego sektora.   

Łącznie rozmawialiśmy z aż 38 osobami. Zorganizowaliśmy także dwa wywiady grupowe (mini-FGI). Rozmowy trwały od około godziny do rekordowej długości 3,5 godziny! Badani byli świetnymi rozmówcami, dzięki którym uzyskaliśmy setki godzin nagrań, które już w krótce przyczynią się do tego, że sektor gospodarowania wodą użytkowej będzie lepiej sklasyfikowany. To ułatwi życie zarówno pracodawcom jak i pracownikom szukającym pracy w tej branży.