Aktualności

Co w trawie piszczy?

Jakie są potrzeby mieszkańców krakowskich Klinów?

| autor:

Jakie są potrzeby mieszkańców krakowskich Klinów?
W lipcu zakończyliśmy badania nad analizą potrzeb mieszkańców w zakresie określenia funkcji i sposobu zagospodarowania osiedla Kliny i otaczającego obszaru w Krakowie.

Osiedle Kliny oraz okolicę podzieliliśmy na 3 podobszary, a dla każdego z nich zorganizowaliśmy spotkania fokusowe w 4 grupach wiekowych (18-29, 30-50, 51-64, 55 i powyżej) – łącznie przeprowadziliśmy 12 spotkań. Badania przeprowadziliśmy częściowo w formie zdalnej, a niektóre stacjonarnie. Spotkania skupiały się na szeroko pojętych warunkach życia,  kierując rozmowę w takie dziedziny jak: tereny zielone, przestrzenie publiczne, transport publiczny, infrastruktura drogowa i rowerowa. Na spotkania zaprosiliśmy zarówno mieszkańców, jak i przedsiębiorców z danych obszarów – przy rekrutacji pytaliśmy także o sposób przemieszczania się, tak aby poznać punkt widzenia wszystkich uczestników ruchu: pieszych, rowerzystów, użytkowników komunikacji miejskiej i kierowców. W trakcie fokusów  rozmawialiśmy o potencjałach i problemach Klinów oraz propozycjach działań. We wszystkich spotkaniach wzięło udział łącznie ponad 100 osób.

Wyniki badań posłużą identyfikacji potrzeb transportowych oraz potrzeb w zakresie zagospodarowania przestrzeni  publicznej  analizowanego obszaru.