Aktualności

Co w trawie piszczy?

Tworzymy założenia uchwały reklamowej dla Miasta Ustka

| autor:

Tworzymy założenia uchwały reklamowej dla Miasta Ustka
Reklamy towarzyszą nam na każdym kroku, stały się nieodłącznym elementem krajobrazu miejskiego. Mówi się, że reklama jest dźwignią handlu. Niewątpliwie jest to prawdą, ale brak jakichkolwiek zasad związanych z eksponowaniem reklam spowodował w wielu miastach chaos i negatywnie wpłynął na postrzeganie przestrzeni miejskiej.

Aby chronić krajobraz miasta, we wrześniu 2015 r., weszła w życie tzw. ustawa krajobrazowa, która daje wszystkim gminom w Polsce możliwości prawne i narzędzia do uporządkowania przestrzeni publicznej w zakresie reklam. Dzięki wprowadzonym zmianom gmina może podjąć tzw. uchwałę reklamową. Uchwała ta będzie zawierała wytyczne odnoszące się do lokalizacji, wielkości, standardów wykonania następujących elementów w przestrzeni: obiektów małej architektury, ogrodzeń i oczywiście tablic reklamowych i urządzeń reklamowych. Uchwała może wprowadzić ograniczenia, a nawet zakazy sytuowania reklam w szczególnie atrakcyjnych i cennych przestrzeniach miejskich, a za niedostosowanie się do jej zapisów grożą kary pieniężne.

Uchwała jest szansą dla miasta na zadbanie o estetykę przestrzeni miejskiej, ale jednocześnie wpływa na dotychczasową działalność przedsiębiorców, agencji reklamowych, a także zwykłych mieszkańców miast. Dlatego też przy jej tworzeniu konieczne jest podjęcie dialogu między stroną samorządową, przedsiębiorcami, a także stroną społeczną.  

Miasto Ustka podjęło decyzję o partycypacyjnym wypracowaniu zapisów uchwały reklamowej. 6 listopada 2017 r. odbyło się spotkanie otwarte, podczas którego zaprezentowaliśmy główne założenia ustawy krajobrazowej oraz przedstawiliśmy dobre i złe praktyki sytuowania reklam w mieście. Natomiast w  dniach 13-14 listopada oraz 20-21 listopada mieliśmy okazję prowadzić warsztaty dla mieszkańców i przedsiębiorców, podczas których dyskutowaliśmy o tym, na jakie elementy należy zwrócić uwagę podczas tworzenia uchwały. Prowadzone dyskusje pokazały jak trudnym i złożonym jest temat przestrzeni reklamowej w mieście, co tylko potwierdza, że brak prowadzenia konsultacji społecznych w tym zakresie w innych miastach, może być przyczyną do oporu i niechęci społecznej przy wprowadzaniu zmian związanych z reklamami w przestrzeni publicznej.