Aktualności

Co w trawie piszczy?

Co słychać w warszawskich parkach?

| autor:

Co słychać w warszawskich parkach?
Końcówka roku była dla nas bardzo intensywna – a to za sprawą aż sześciu parków, które diagnozowaliśmy na zlecenie Zarządu Zieleni Warszawskiej. Nasze analizy objęły parki: Saski, Ujazdowski, Morskie Oko, Pole Mokotowskie, Arkadia i Dolinka Służewiecka. Diagnoza społeczna miała na celu identyfikację zagrożeń, konfliktów i miejsc problematycznych po to, aby w przyszłości mogły powstać dla poszczególnych parków regulaminy, co pozwoli na zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników.

Dla każdego z parków przeprowadziliśmy na początku wizję lokalną z Zamawiającym – dowiadywaliśmy się bezpośrednio od Ogrodników, jakie są według nich problemy na danym obszarze. Następnie sami prowadziliśmy wizje terenowe, co pozwoliło nam zaobserwować parki w różnych porach dnia i zidentyfikować kolejne aspekty, które należało uwzględnić, takie jak np. konflikty między rowerzystami i pieszymi, osoby spożywające alkohol czy brak wystarczającego oświetlenia w niektórych miejscach. W czasie wizji prowadziliśmy też rozmowy z ich użytkownikami. Dzięki temu dopełnialiśmy obraz odbioru parku także z ich perspektywy. Bardzo wiele informacji uzyskaliśmy od właścicieli psów, którzy w danym parku bywają nawet trzy razy dziennie, a co za tym idzie, doskonale znają ten teren, jego problemy, miejsca niebezpieczne.

Nasza diagnoza objęła także rozmowy z przedstawicielami jednostek miejskich, w tym między innymi ze Strażą Miejską i Policją. W czasie tych spotkań mapowaliśmy wszystkie zgłaszane do tych podmiotów sprawy takie jak np. pogryzienie przez psa, problem z szerszeniami, ale też przypadki takie jak pobicia czy zakłócanie ciszy nocnej. Prowadziliśmy rozmowy także z dzierżawcami w parkach oraz organizacjami pozarządowymi, które były w jakiś sposób związane z danym obszarem.

Wynikami naszych prac były obszerne raporty zawierające zagadnienia takie jak: konflikty społeczne, zagrożenia dla użytkowników, przyrody czy infrastruktury. Na koniec podsumowaliśmy nasze działania we wnioskach do regulaminów oraz pozostałych wnioskach płynących z diagnozy – wskazaliśmy, jakie elementy sugerujemy w przyszłości wziąć pod uwagę planując działania w parkach. Mamy nadzieję, że nasze analizy przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa użytkowników niektórych z warszawskich terenów zielonych oraz ułatwią skuteczne zarządzanie nimi.