Aktualności

Co w trawie piszczy?

Jak małopolscy seniorzy spędzają wolny czas?

| autor:

Jak małopolscy seniorzy spędzają wolny czas?
Z jakiej oferty dostępnej w okolicy korzystali starsi mieszkańcy województwa małopolskiego przed i w czasie pandemii COVID-19? Czy seniorzy angażują się w prace wolontariackie? Czy są świadomi zagrożeń oszustw i innych przestępstw przeciwko seniorom? Te i inne pytania zadawaliśmy mieszkańcom województwa małopolskiego w ramach realizowanego na zlecenie Małopolskiego Obserwatorium Rozwoju Regionalnego badania regionalnego pn. „Oferta dla małopolskich seniorów – czas wolny, aktywność, informacja”.

W 2019 roku nieco ponad 20% mieszkańców województwa małopolskiego stanowili seniorzy. Zgodnie z prognozami Głównego Urzędu Statystycznego odsetek osób w wieku poprodukcyjnym będzie wzrastał – w 2030 roku będzie to ponad 27%, natomiast w 2050 – niemal 40%.

Badanie zrealizowaliśmy dzięki analizie źródeł zastanych (desk research), badaniach ilościowych oraz jakościowych w podziale na następujące zagadnienia tematyczne:

  • oferta aktywizacyjna dla seniorów, w tym wiedza seniorów na temat dostępnej oferty,
  • kluczowe aktywności seniorów – aktywność codzienna, społeczno-kulturalna oraz wolontariat,
  • potrzeby seniorów w zakresie aktywności – dostępna oferta oraz zakres wsparcia,
  • świadomość społeczna z zakresu oszust handlowych i finansowych.

Wybuch pandemii COVID-19 znacząco wpłynął na funkcjonowanie Małopolan. Wprowadzone ograniczenia związane z utrzymywaniem dystansu społecznego miały wpływ zarówno na codziennie czynności typu samodzielne zakupy czy spotkania z rodziną i znajomymi, jak i na uczestnictwo w zajęciach organizowanych przez instytucje publiczne, wycieczkach i innych wydarzeniach. Seniorzy podkreślali, że miesiące spędzone w izolacji zmusiły organizacje seniorskie do ograniczenia działalności niemalże do minimum, a oni sami najbardziej tęsknili za spotkaniami z bliskimi.

Wyniki przeprowadzonego badania będą wyznaczać kierunki kształtowania polityki senioralnej dla władz regionalnych i lokalnych, które będą realizowane poprzez konkretne działania i projekty w tym zakresie.

Efekty naszych prac trwających od września do grudnia 2020 roku zostały udostępnione przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, z którymi można zapoznać się tutaj. Zapraszamy!