Aktualności

Co w trawie piszczy?

Wpływ działań rewitalizacyjnych na ograniczenie problemów społecznych

| autor:

Wpływ działań rewitalizacyjnych na ograniczenie problemów społecznych
W grudniu 2020 roku zakończyliśmy realizację badania dot. wpływu działań rewitalizacyjnych na ograniczenie problemów społecznych w miastach i na obszarach wiejskich. Ewaluacja prowadzona była na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

W ramach realizacji projektu zastosowaliśmy różnego rodzaju techniki badawcze, dzięki którym możliwe było zweryfikowanie, jakie efekty przyniosły działania rewitalizacyjne podjęte w ramach interwencji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.

Przeprowadzone analizy potwierdziły istnienie związków przyczynowo-skutkowych pomiędzy zidentyfikowanymi problemami społeczno-gospodarczymi w gminach, a zaproponowanymi typami interwencji. Ponadto okazuje się, że rewitalizacja przynosi większe efekty w gminach miejskich. Gminy wiejskie odnotowują problemy z wdrażaniem procesu rewitalizacji.

Wnioski z badań będą służyły władzom regionalnym przy realizacji przyszłych działań rewitalizacyjnych w województwie małopolskim, skoncentrowanych na uzyskaniu możliwie najlepszych efektów zarówno w sferze społecznej, jak i gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej i środowiskowej.

Efekty naszej kilkumiesięcznej pracy zawarliśmy w raporcie podsumowującym, który został opublikowany na stronie RPO  Województwa Małopolskiego. Można się z nim zapoznać tutaj. Zachęcamy do lektury.