Aktualności

Co w trawie piszczy?

Rozmawiamy z mieszkańcami Ostródy o inteligentnych rozwiązaniach

| autor:

Rozmawiamy z mieszkańcami Ostródy o inteligentnych rozwiązaniach
Punkt konsultacyjny w Ostródzie
Projekt rozpoczął się we wrześniu 2020 roku. Planowano szereg stacjonarnych spotkań edukacyjno-konsultacyjnych, jednak wybuch pandemii COVID 19 pokrzyżował nasze ambitne plany. Mimo wszystko, we wrześniu i na początku października zdążyliśmy przeprowadzić spotkania w czterech punktach konsultacyjnych w różnych lokalizacjach w mieście, a także poprowadzić spacer badawczy dotyczący tematyki projektowanej uchwały krajobrazowej, na którym skupiono się na obserwacji i dyskusji odnośnie reklam w Ostródzie.

Poniżej opisano szczegóły odbytych stacjonarnie konsultacji.  

  • Punkty konsultacyjne – w punktach chętni mieszkańcy mogli wypowiedzieć się na tematy związane z szeroko pojętą mobilnością w mieście. Na ortofotomapie różnymi kolorami zaznaczano miejsca niebezpieczne dla pieszych, takie w których tworzą się korki lub też takie, w których brakuje infrastruktury rowerowej. Przechodnie bardzo chętnie dzielili się swoimi spostrzeżeniami i po czterech spotkaniach ustalono kilkadziesiąt miejsc, które wymagają modernizacji. Oprócz tego, zbierano informacje o dostępności do miejsc parkingowych, ścieżek rowerowych i komunikacji publicznej – chętni mogli zapisywać swoje przemyślenia na dużych plakatach w punkcie.


  • Spacer badawczy – w czasie spaceru skupiono się na postrzeganiu przez uczestników reklam w mieście – ich rozmieszczenia, rozmiarów czy formatu. Spacer zawierał także element edukacyjny w zakresie dostępnych i stosowanych nośników reklamowych oraz formy ochrony prawnej i narzędzi sprzyjających poprawie estetyki przestrzeni publicznych.

Kolejne spotkania zmuszeni byliśmy przenieść do Internetu. Pod koniec października odbyły się jeszcze dwa webinaria eksperckie dotyczące analiz ruchu kołowego w mieście oraz ponownie, projektowanej uchwały krajobrazowej. W spotkaniach wzięli udział eksperci związani z opisanymi tematami, a także podmioty prywatne zainteresowane z zagadnieniami. Ciekawe dyskusje pozwoliły na wypracowanie szeregu wniosków dotyczących zarówno przeprowadzonych analiz ruchu jak i uwag do przedstawionych opracowań związanych z reklamami w Ostródzie.

Aktualności dotyczące projektu znajdują się na stronie https://www.smart.ostroda.pl/. Przed nami kolejny etap prac związany z konsultacjami projektu uchwały krajobrazowej.