Aktualności

Co w trawie piszczy?

Kolejny LPR pozytywnie zaopiniowany przez Urząd Marszałkowski!

| autor:

Kolejny LPR pozytywnie zaopiniowany przez Urząd Marszałkowski!
​Nasze prace nad Programem Rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Turek na lata 2016-2023 dobiegły końca.

W dniu 3 listopada 2017 r. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego  pozytywnie ocenił ten dokument i podjął decyzję o wpisaniu go do Wykazu programów rewitalizacji gmin woj. wielkopolskiego.

Wpis na listę daje Miastu szansę na staranie się o środki zewnętrzne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020 na realizację wielu ciekawych projektów, które zostały zaplanowane Programie Rewitalizacji m.in. polegające na odnowie i ożywieniu centrum obszaru rewitalizacji, zwiększeniu dostępu do kultury, czy też realizacji działań integrujących i aktywizujących mieszkańców.

Cieszymy się, że mogliśmy uczestniczyć w tym przedsięwzięciu i mamy nadzieję, że zakładane w dokumencie rezultaty zostaną osiągnięte.