Aktualności

Co w trawie piszczy?

Pytamy mieszkańców Mińska Mazowieckiego o ich potrzeby

| autor:

Pytamy mieszkańców Mińska Mazowieckiego o ich potrzeby
Prowadzimy konsultacje społeczne w Mińsku Mazowieckim

Mińsk Mazowiecki realizuje  projekt  „ Mińsk Mazowiecki – miasto inteligentnych dzielnic”, którego  celem jest wypracowanie wzorcowego modelu przekształcania przestrzeni miasta.

W ramach działań planowane jest tworzenie przestrzeni publicznych przy udziale wszystkich zainteresowanych  - mieszkańców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, władz miasta i samorządu. I tutaj wkraczamy my – w okresie letnim,  dzięki ograniczeniu obostrzeń mogliśmy, choć w nieco zmienionej formie, powrócić do konsultacji społecznych. Na organizowanych przez nas warsztatach pytaliśmy o potrzeby i problemy względem zarówno całej dzielnicy, jak i konkretnego, wyznaczonego przez miasto obszaru, który będzie przechodził gruntowne zmiany jeszcze w tym roku. Następnie konsultowaliśmy wstępnie wypracowane koncepcje zagospodarowania terenu. 

Efektem finalnym projektu będzie wykonanie modelowej przestrzeni w jednej z dzielnic oraz przygotowanie dokumentacji projektowych dla realizacji czterech kolejnych przestrzeni. 

Więcej informacji o projekcie:

Facebook: "Human Smart City - Mińsk Mazowiecki" - https://www.facebook.com/HSCMM…