Aktualności

Co w trawie piszczy?

Raport dot. parków krajobrazowych woj. małopolskiego już opublikowany!

| autor:

Raport dot. parków krajobrazowych woj. małopolskiego już opublikowany!
Żródło: https://www.obserwatorium.malopolska.pl/
W grudniu 2019 r. zakończyliśmy badanie dot. świadomości przyrodniczej i postaw osób, podmiotów i instytucji związanych z małopolskimi parkami krajobrazowymi.

W ramach projektu zastosowane zostały różnego rodzaju techniki badawcze, dzięki którym mogliśmy poznać opinie osób mieszkających bądź prowadzących działalność na terenie parków oraz turystów.  Wnioski z badania będą służyły władzom regionalnym do wdrażania konkretnych działań oraz projektów w zakresie polityki ochrony przyrody i krajobrazu, w tym zwiększania atrakcyjności parków krajobrazowych.

Efekty naszej półrocznej pracy zostały zaprezentowane w raporcie podsumowującym wyniki badań wydanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Raport dostępny jest tutaj. Zachęcamy do zapoznania się z jego treścią.