Aktualności

Co w trawie piszczy?

Kończymy projekt dla parków krajobrazowych województwa małopolskiego

| autor:

Kończymy projekt dla parków krajobrazowych województwa małopolskiego
Z wyników badań skorzystają władze regionalne przy wdrażaniu konkretnych rozwiązań na obszarach objętych ochroną. Dokument ten pozwali im na opracowanie planu zwiększania atrakcyjności parków krajobrazowych dla wielu środowisk użytkowników.

Projekt rozpoczęliśmy od przeprowadzenia badań ankietowych. Uzyskaliśmy odpowiedzi od 4 grup użytkowników parków krajobrazowych – mieszkańców, przedsiębiorców, turystów oraz przedstawicieli samorządów. Poznaliśmy ich świadomość przyrodniczą, stosunek do konieczności ochrony przyrody i krajobrazu w miejscu ich zamieszkania bądź działania oraz główne problemy i korzyści z tego wynikające. Dopilnowaliśmy by każdy z działających na terenie parku podmiotów miał szansę się wypowiedzieć – w tym celu stworzyliśmy serię 4 spotkań, w których w sumie wzięły udział 42 osoby. Nie zapomnieliśmy o młodzieży – dla nich przeprowadziliśmy serię warsztatów połączonych z grą symulacyjną.  Natomiast przeprowadzenie 20 wywiadów pogłębionych z przedstawicielami samorządów, lokalnych organizacji pozarządowych i instytucji kultury wyposażyło nas w wnikliwe wypowiedzi na temat małopolskich parków krajobrazowych.

W ramach naszych działań odbył się również panel ekspertów. Uwagi z dyskusji będą stanowić podstawę przy planowaniu przyszłych działań przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego. Wśród zebranych dla nich wskazówek można wymienić np.: stworzenie wspólnej marki parków krajobrazowych w regionie czy podjęcie się roli lidera-inicjatora dla tworzenia wspólnej wizji rozwoju terytorialnego, opartej o lokalne tradycje.

Opracowanie zawiera ponadto wprowadzenie teoretyczne, na który składa się rys historyczny rozwoju form ochrony przyrody oraz przeprowadzane wcześniej badania stosunku do ochrony przyrody.