Aktualności

Co w trawie piszczy?

Przygotujemy Lokalny Program Rewitalizacji dla Sieradza

| autor:

Przygotujemy Lokalny Program Rewitalizacji dla Sieradza
Rynek w Sieradzu
W kwietniu podpisaliśmy umowę na opracowanie Lokalnego Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miasta Sieradza na lata 2018-2023

Przygotowanie LPR jest elementem projektu pt. „Sieradz – wspólna droga do rozwoju – tworzymy lokalny plan rewitalizacji”, który finansowany jest z środków województwa Łódzkiego i Ministerstwa Rozwoju.  W ramach naszych działań oprócz przygotowania szczegółowej diagnozy i projektu programu zadaniem naszym będzie zaplanowanie i przeprowadzenie szerokich działań promocyjnych i uspołeczniających powstanie programu rewitalizacji. Szykujemy się na organizację i przeprowadzenie warsztatów, spacerów badawczych, licznych happeningów, w tym gier miejskich oraz spotkań m.in. z młodzieżą.