Aktualności

Co w trawie piszczy?

Zakończyliśmy realizację programu partycypacji społecznej w Żyrardowie

| autor:

Zakończyliśmy realizację programu partycypacji społecznej w Żyrardowie
Program partycypacji społecznej prowadzony był w ramach przygotowania miasta Żyrardowa do projektowanych zmian wynikających z tworzenia i wdrażania Gminnego Programu Rewitalizacji. Stanowił element większego projektu - Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych. Projekt został zrealizowany w ramach konkursu Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju Modelowa rewitalizacja miast, którego efektem ma być wypracowanie modeli prowadzenia rewitalizacji na obszarach miejskich.

Realizowane w ramach projektu działania miały na celu skonsultowanie wypracowanych na poszczególnych etapach dokumentów oraz rozwiązań, a także zidentyfikowanie problemów i oczekiwań mieszkańców i innych grup interesariuszy działających na obszarze rewitalizacji. Ważne było także określenie potrzeb rewitalizacyjnych i możliwych działań służących wyprowadzeniu obszaru rewitalizacji ze stanu kryzysowego oraz szeroko pojęta aktywizacja społeczna. Przy okazji realizacji działań zależało nam także na poszerzeniu wiedzy innych interesariuszy odnośnie możliwości, jakie niesie ze sobą włączenie się w proces rewitalizacji.

W ramach programu partycypacji społecznej udało nam się zrealizować:

  • 6 spotkań tematycznych z mieszkańcami Żyrardowa,
  • 10 spacerów badawczych,
  • 10 mobilnych punktów konsultacyjnych,
  • 6 weekendowych spacerów z przewodnikiem,
  • 4 gry miejskie,
  • 5 mikro-festynów,
  • 4 warsztaty z częścią szkoleniową dla organizacji pozarządowych.

Cieszymy się, że mieliśmy możliwość aktywnego włączania mieszkańców w proces rewitalizacji! W końcu to ludzie są w nim najważniejsi. Mamy nadzieję, że to jedynie początek zmian, jakie zadzieją się w tym mieście.