Aktualności

Co w trawie piszczy?

Parki krajobrazowe – za i przeciw

| autor:

Parki krajobrazowe – za i przeciw
Co mieszkańcy sądzą o życiu na terenie parków krajobrazowych? Jak prowadzi się działalność gospodarczą i społeczną w otoczeniu chronionej przyrody? Rozpoczynamy nowy projekt badawczy w województwie małopolskim.

Ochrona środowiska przyrodniczego wiąże się ściśle z poziomem jakości życia. Wie to także Samorząd Województwa Małopolskiego, który zdecydował się na podjęcie badania, którego efekty będą podstawą do wdrażania przez władze regionalne konkretnych projektów w zakresie polityki ochrony przyrody i krajobrazu.

Realizowane przez nas badanie pn. Badanie świadomości przyrodniczej i postaw osób, podmiotów i instytucji związanych z małopolskimi parkami krajobrazowymi jest dla nas kolejnym ekscytującym wyzwaniem. Jego celem jest uzyskanie informacji od instytucji działających na terenie parków krajobrazowych, które pozwolą na zaplanowanie i wdrażanie przez władze regionalne działań w zakresie ochrony przyrody i krajobrazu oraz zwiększania atrakcyjności parków krajobrazowych. W ramach projektu zostaną przeprowadzone badania ankietowe wśród mieszkańców, turystów, samorządowców  oraz podmiotów prowadzących swoją działalność na terenie parków krajobrazowych.

Już niebawem nasz zespół rusza w teren. Jesteśmy bardzo ciekawi wyników!