Aktualności

Co w trawie piszczy?

Kształtowanie krajobrazu w Wałbrzychu

| autor:

Kształtowanie krajobrazu w Wałbrzychu
Przystąpiliśmy do wykonania opracowania krajobrazowego z potrzebami kształtowania środowiska zamieszkania dla obszaru rewitalizacji w Wałbrzychu.

W ramach projektu zapoznajemy się z uwarunkowaniami krajobrazowymi miasta Wałbrzycha i ich wpływem na poszczególne podobszary rewitalizacji. Jesteśmy na etapie identyfikowania charakterystycznych elementów krajobrazu oraz fotografowania osi kompozycyjnych i widokowych, panoram, dominant czy zespołów zabudowy. Niedługo będziemy oceniać walory krajobrazowe obszaru i proponować wytyczne dla potrzeb opracowań planistycznych. Podzielimy się wynikami kiedy tylko będą gotowe!

Działania realizowane są w ramach projektu pn. „Finansowe i planistyczne narzędzia w programowaniu
i wdrażaniu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020.