Aktualności

Co w trawie piszczy?

Zabytkowy Będzin

| autor:

Zabytkowy Będzin
Na zlecenie Urzędu Miejskiego w Będzinie aktualizujemy Gminną Ewidencję Zabytków.

Zabytki w Będzinie to zarówno budynki, miejsca kultu, ale również obiekty architektury przemysłowej, jak i stanowiska archeologiczne. W całym mieście tego typu obiektów
i miejsc jest niemal 400! Wiele z nich ma bogatą historię, Będzin należy w końcu do najstarszych miast województwa śląskiego.

Dokumentacja fotograficzna już gotowa, teraz czas na opracowanie kart adresowych zabytków nieruchomych, zgodnie z instrukcją Narodowego Instytutu Dziedzictwa
w Warszawie. Później czekają nas konsultacje z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.