Aktualności

Co w trawie piszczy?

Wspólnie stworzyliśmy koncepcję zagospodarowania podwórka w Rybniku

| autor:

Wspólnie stworzyliśmy koncepcję zagospodarowania podwórka  w Rybniku
W ramach projektu „Rewitalizacja miasta – nowa energia rybnickiej tradycji” na zlecenie Urzędu Miasta w Rybniku, realizowaliśmy koncepcję architektoniczno-urbanistyczną zagospodarowania części wspólnych terenów mieszkalnych osiedla przy ulicy Słonecznej w Rybniku, w dzielnicy Paruszowiec-Piaski z zastosowaniem technik partycypacyjnych.

W listopadzie zakończyły się prace nad przygotowaniem koncepcji architektoniczno-urbanistycznej opracowywanej metodą wykorzystującą techniki partycypacyjne. W prace zespołu projektowego zostali włączeni mieszkańcy i inni interesariusze obszaru, na którym prowadzone są działania. Przeprowadzono trzy spotkania warsztatowe realizowane metodą Planning For Real. Na pierwszym zebrano problemy i sugestie dotyczące obszaru. Kolejne miały na celu nadanie propozycjom priorytetu oraz zaproponowanie podmiotów, które miałyby być odpowiedzialne za ich realizację. Na spotkaniu podsumowującym zaprezentowano rozwiązania projektowe, przygotowane na podstawie wniosków z poprzednich warsztatów. Uczestnicy mieli okazję przedstawić swoje dodatkowe sugestie i opinie dotyczące projektu, które stanowiły materiał pomocniczy do sporządzenia końcowej wersji koncepcji. Ostatnim wydarzeniem było przeprowadzenie wernisażu oraz prezentacji koncepcji, na którym wszystkie zainteresowane osoby miały możliwość obejrzenia ostatecznej wersji koncepcji oraz zadanie pytania jej projektantom.

Mamy wielką nadzieję na szybkie wdrożenie koncepcji - dzięki niej życie mieszkańców osiedla przy ul. Słonecznej w Rybniku na pewno zmieni się na lepsze!