Aktualności

Co w trawie piszczy?

Jak zaangażować mieszkańców w proces rewitalizacji?

| autor:

Jak zaangażować mieszkańców w proces rewitalizacji?
Jak zaangażować zarówno mieszkańców jak i innych interesariuszy w proces rewitalizacji? W ramach projektu Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych staramy się dobierać różnorodne metody, aby jak najskuteczniej włączyć zainteresowanych w działania partycypacyjne.

W sobotę 22 września razem z lokalnymi organizacjami pozarządowymi, zorganizowaliśmy rodzinny mikrofestyn. Wydarzenie to miało służyć upowszechnianiu wśród mieszkańców wiedzy na temat rewitalizacji, możliwości włączenia się w proces rewitalizacji czy sposobów podejmowania inicjatyw na rzecz lokalnej społeczności. Mikrofestyn miał za zadanie również integrację mieszkańców obszaru rewitalizacji i  umożliwienie wspólnego spędzania czasu. W efekcie przeprowadzonych działań informacyjno-promocyjnych w  wydarzeniu brało udział blisko 350 osób. W ramach mikrofestynu wystąpił lokalny zespół muzyczny, odbył się pokaz taneczny, a także turniej piłki nożnej. A co najważniejsze, można było wziąć udział w grze miejskiej - Zapomniane gry. Czas wolny w fabrycznym Żyrardowie. Zgłoszone zespoły przechodziły szlakiem punktów, na których mogły zgłębić swoją wiedzę odnośnie historii miasta i dawnych zabaw robotników. Mieszkańcy nie tylko byli uczestnikami gry – pomagali nam także przy organizacji poszczególnych punktów. Ich zaangażowanie  było nieocenione, a swoimi strojami pomogli nam przenieść się w czasy gdy w mieście fabryka tętniła życiem. Gra miejska nie odniosłaby takiego sukcesu gdyby nie organizacje: Stowarzyszenie Otwórz, PTTK, Towarzystwo Przyjaciół Miasta Żyrardowa oraz Żyrardowskie Utalentowane Rękodzielniczki Kulturalne.

Ucieszeni sukcesem poprzedniej gry miejskiej, razem ze Stowarzyszeniem Otwórz i PTTK zorganizowaliśmy kolejną. 14 października mieszkańcy Żyrardowa mogli wziąć udział w drugiej edycji - Odkrywcy zielonego Żyrardowa. Tym razem motywem przewodnim była przyroda oraz przestrzenie publiczne związane z zielenią w  Żyrardowie. W każdym punkcie przygotowane zostały zadania dotyczące parku, rzeki, podwórka, których rozwiązanie miało na celu pokazać uczestnikom znaczenie przyrody w mieście, zarówno w ujęciu historycznym jak i współcześnie. Uczestnicy gry stanęli przed wyzwaniem zdobycia tytułu odkrywcy zielonego Żyrardowa. Dzięki ich współpracy, prawie 30 drużynom udało się dotrzeć do mety, za co oczywiście zostali nagrodzeni upominkami związanymi z miastem i oczywiście z przyrodą!

Przed nami jeszcze wiele spotkań z mieszkańcami Żyrardowa. Mamy nadzieję, że będą one równie owocne jak poprzednie, a także, że uda nam się zaangażować jak największą liczbę osób w proces rewitalizacji miasta. Jest on przeprowadzany dla mieszkańców i osób na co dzień związanych z miastem, więc ich głos jest tu najważniejszy.