Aktualności

Co w trawie piszczy?

Mieszkańcy Wałbrzycha opowiedzieli o swoich pomysłach

| autor:

Mieszkańcy Wałbrzycha opowiedzieli o swoich pomysłach
Punkt konsultacyjny na Urodzinach ulicy Armii Krajowej
Od początku maja prowadziliśmy konsultacje z mieszkańcami dwóch podobszarów rewitalizacji w Wałbrzychu – Starego Zdroju i Podgórza. Zapytaliśmy o ich pomysły dotyczące tego, jakie zmiany w otoczeniu powinniśmy zaproponować w opracowywanych przez nas koncepcjach zagospodarowania obu tych obszarów.

Nasze działania rozpoczęły się od warsztatów urbanistycznych w szkołach podstawowych zlokalizowanych na Podgórzu i na Starym Zdroju. Uczniowie stworzyli trójwymiarową, szczegółową makietę podobszarów rewitalizacji, która była podstawą do dalszych prac związanych z opracowaniem koncepcji rozwiązań przestrzennych.

Makiety zostały wykorzystane podczas warsztatów projektowych z mieszkańcami. Prowadzone one były metodą Planning for RealTM. Podczas spotkań mieszkańcy mieli do dyspozycji wcześniej przygotowane karty problemów/sugestii w różnych kategoriach, takich jak zieleń, bezpieczeństwo, usługi, rekreacja itp., które dowolnie mogli układać na makiecie w miejscach, gdzie występują wskazane problemy bądź potrzeba jest nowych elementów zagospodarowania.

Pomysły i sugestie zmian zbieraliśmy również podczas punktów konsultacyjnych zlokalizowanych w różnych częściach podobszarów, a także w czasie trwania festynu - Urodziny Ulicy Armii Krajowej.

Wszystkie zebrane opinie zostały następnie podsumowane podczas kolejnych warsztatów projektowych. Ich głównym celem było ustalenie priorytetu dla realizacji poszczególnych działań oraz określenie horyzontu czasowego ich realizacji (krótki, średni, długi).

Podczas wszystkich naszych spotkań usłyszeliśmy wiele cennych wskazówek, które powinny zostać uwzględnione w planowaniu przestrzennym otoczenia miejsca życia i pracy mieszkańców Podgórza i Starego Zdroju.