Aktualności

Co w trawie piszczy?

Szkoła przyszłości

| autor:

Szkoła przyszłości
Jak powinna zmienić się szkoła w przyszłości? Co zrobić, żeby podnieść jakość nauczania? W jaki sposób poprawić warunki nauczania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? Jakie obszary w ramach nadzoru pedagogicznego wymagają poprawy?

Odpowiedzi na pytanie próbowali znaleźć eksperci biorący udział w pracach grup roboczych organizowanych przez naszą firmę w ramach projektu Zmiany w systemie edukacji w Polsce odpowiedzią na oczekiwania społeczne i zmiany gospodarcze realizowanego na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

W pracach  brali udział przedstawiciele następujących grup: nauczyciele i dyrektorzy szkół, pedagodzy specjalni,  przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych, wizytatorzy oraz przedstawiciele kuratoriów. Uczestnicy spotkań pracowali w trzech grupach tematycznych:

  • nadzór pedagogiczny (działalność kuratoriów),
  • jakość kształcenia, w tym: ocenianie, promowanie, sprawdziany i egzaminy zewnętrzne,
  • kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Efektem prowadzonych dyskusji przez ekspertów w swojej dziedzinie są raporty zawierające propozycje rozwiązań, rekomendacji lub opinii dotyczących zmian, jakie powinny zajść w dotychczas obowiązujących przepisach prawnych w zakresie oświaty.