Aktualności

Co w trawie piszczy?

Nowe życie praskich lokali usługowych

| autor:

Nowe życie praskich lokali usługowych
​28 marca 2018 r. w Centrum Wielokulturowym przy ul. Jagiellońskiej 54 została podpisana umowa między m.st. Warszawą a firmą EY na opracowanie Koncepcji gospodarowania lokalami użytkowymi należącymi do zasobu m.st. Warszawy w Dzielnicach Praga Północ i Praga Południe.

Projekt obejmie ponad 600 lokali na 4 obszarach tj. Nowa Praga, Stara Praga, rejon Dworca Wschodniego oraz Kamionek. Celem projektu jest ożywienie gospodarcze Pragi, wzmocnienie kapitału gospodarczego, a także zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnej w zakresie dostępnych usług.

Jednym z pierwszych etapów prac będzie przeprowadzenie konsultacji społecznych wśród mieszkańców tych terenów, najemców lokali użytkowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą i społeczną na obszarach objętych projektem. Za przeprowadzenie tych konsultacji odpowiadać będzie nasza firma. Przewidujemy, że w ramach naszych konsultacji przeprowadzimy badania ankietowe, a także zorganizujemy warsztaty, otwarte punkty konsultacyjne, jak również spacer z elementami gry dla młodzieży.