Aktualności

Co w trawie piszczy?

Badania w ramach projektu pilotażowego dla Bytomia

| autor:

Badania w ramach projektu pilotażowego dla Bytomia
W ostatnim czasie realizowaliśmy wiele projektów tematycznie związanych z rewitalizacją. Jednym z najistotniejszych elementów powodzenia procesu rewitalizacji jest dopasowanie działań do charakteru potrzeb mieszkańców wyznaczonego obszaru rewitalizacji oraz podmiotów prowadzących swoją działalność na tym terenie.

Aby było to możliwe konieczne jest przeprowadzenie pogłębionej diagnozy, która umożliwi poznanie problemów obszaru, a także przyczyn ich występowania oraz pozwoli na określenie szczegółowych zjawisk występujących na obszarze kryzysowym.

Bytom przy wsparciu Ministerstwa Rozwoju realizuje projekt pilotażowy w zakresie rewitalizacji pn. Bytom Odnowa – innowacyjne projekty mieszkaniowe i rozwój inicjatyw społecznych, który pozwoli na określenie mechanizmów prowadzenia działań rewitalizacyjnych poprzez dopasowanie ich do zidentyfikowanych problemów wynikających z pogłębionej diagnozy. Głównymi tematami tego projektu jest mieszkalnictwo i aktywizacja społeczna, a wypracowane w ramach projektu rezultaty będą mogły być wykorzystywane przez inne podmioty do podejmowania działań rewitalizacyjnych.

My również mieliśmy okazję uczestniczyć w tym projekcie realizując dwa zadania:

 • Badania postaw uczestników rynku mieszkaniowego Gminy Bytom,
 • Badania jakości życia wraz z ewaluacją wpływu dotychczas realizowanych projektów społecznych i gospodarczych w Bytomiu.

W ramach realizowanych zamówień zostały przeprowadzone następujące prace:

 • Badanie postaw mieszkaniowych obecnych i potencjalnych klientów mieszkań w zasobie mieszkaniowym gminy Bytom
 • Badanie postaw inwestorów rynku  mieszkaniowego i deweloperów
 • Badanie postaw mieszkaniowych potencjalnych, młodych klientów rynku mieszkaniowego spoza Bytomia
 • Badanie postaw mieszkaniowych potencjalnych klientów rynku mieszkaniowego z Aglomeracji Górnośląskiej reprezentujących sektor kreatywny
 • Badanie opinii mieszkańców dotyczących oceny stanu miasta, warunków życia
 • Badanie jakości życia mieszkańców na obszarze rewitalizacji w zakresie wyjaśnienia przyczyn/mechanizmów pogłębiania problemów społecznych
 • Ewaluacja wpływu dotychczas realizowanych projektów
 • Badanie wśród przedsiębiorców
 • Przeprowadzenie wizyty studyjnej 

Efektem prac było również opracowanie dwóch poradników metodologicznych przygotowanych na podstawie doświadczeń z przeprowadzonych działań.