Aktualności

Co w trawie piszczy?

Młodzież zaprojektowała nowe przestrzenie w Ustce

| autor:

Młodzież zaprojektowała nowe przestrzenie w Ustce
Przestrzeń jest dobrem wspólnym, ale dobrem ograniczonym, dlatego też mieszkańcy powinni włączać się w prace, które pozwolą na współdecydowanie o tym jak ma wyglądać ich otoczenie.

Społeczność lokalna bardzo często nie zna swoich praw związanych z możliwościami zgłaszania uwag, wniosków w procedurze planistycznej. Bywa, że mieszkańcy dowiadują się o podjętych decyzjach za późno, kiedy miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego czy Studium jest już uchwalone i nie mają już wpływu na to jak będzie kształtowana przestrzeń w ich najbliższym otoczeniu.

Miasto Ustka, aby uniknąć tego typu sytuacji, planując zmianę Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, postawiło na włączenie mieszkańców w tworzenie tego dokumentu. Jednym z podjętych działań była organizacja warsztatu dla młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjum, który mieliśmy okazję zorganizować i przeprowadzić.

Warsztat składał się z dwóch części – edukacyjnej, podczas której uczestnicy mogli dowiedzieć się czym jest planowanie przestrzenne, jakie są główne dokumenty związane z planowaniem przestrzennym na poziomie gminy, czym jest Studium, z jakich części się składa, jakie elementy zawiera, co oznaczają symbole i kolory w Studium.  W celu pokazania wagi, jaką ma Studium w planowaniu przestrzennym i wpływu na życie mieszkańców uczestnikom warsztatu zostały wskazane przykłady, dlaczego opracowuje się Studium.

W drugiej części spotkania młodzież w grupach 6-osobowych tworzyła makiety przedstawiające ich koncepcję zagospodarowania obszaru po przeniesieniu spółki EMPEC Przedsiębiorstwo energetyki cieplnej. Młodzież wykonując swoje makiety wskazała jakich terenów i miejsc brakuje w Ustce oraz co powinno się znaleźć na uwolnionych przestrzeniach w mieście. Warsztaty pokazały uczniom wagę jaką niesie ze sobą planowanie przestrzenne oraz trudności związane z uwzględnieniem uwarunkowań towarzyszących tworzeniu dokumentów planistycznych.

Tego typu inicjatywy kształtują od najmłodszych lat  wśród mieszkańców postawę odpowiedzialnego włączania się  w rozwój swojego miejsca zamieszkania.