Aktualności

Co w trawie piszczy?

Efekty prac dla Miasta Terespola w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji

| autor:

Efekty prac dla Miasta Terespola w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji
​W ramach opracowywanych przez nas programów rewitalizacji realizowaliśmy różnego rodzaju działania włączające mieszkańców w proces przygotowania przez nas dokumentów jak np. spacery badawcze, warsztaty z mieszkańcami, gry miejskie, kawiarenki obywatelskie. Wszystkie te działania przyczyniły się do tego, że w programach zostały uwzględnione realne potrzeby i oczekiwania mieszkańców.

Efekty wdrażania programów rewitalizacji będzie można zobaczyć za jakiś czas, gdy zaczną być realizowane pierwsze projekty, które zostały określone w tych dokumentach. Już teraz zaczynają się pierwsze konkursy w ramach Regionalnych Programów Rewitalizacji na działania, w której środki przewidziano na realizację działań rewitalizacyjnych.

Jednym z efektów naszych działań partycypacyjnych w ramach programów rewitalizacji, który można już teraz zobaczyć jest wykonana makieta Terespola z zaznaczonym obszarem rewitalizacji. Prace związane z opracowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Terespola na lata 2017-2023 prowadziliśmy w okresie grudzień 2016-maj 2017 r. Makieta została wykonana w skali 1:1000 i obejmuje obszar całego miasta, co więcej w sposób uproszczony odwzorowane są wszystkie budynki zlokalizowane na terenie miasta, a obiekty ważne z punktu widzenia społeczności lokalnej zostały wiernie odwzorowane z uwzględnieniem charakterystycznych elementów i kształtów. Warto również zauważyć, że to już druga makieta, jaka została przygotowana dla Terespola. W swoich zasobach miasto ma już makietę dworca kolejowego w Terespolu w okresie dwudziestolecia międzywojennego (skala 1:87) wykonaną przez członków Koła Miłośników Historii i Fortyfikacji.