Aktualności

Co w trawie piszczy?

Opracowujemy Zintegrowany Program rewitalizacji „Restaura”

| autor:

Opracowujemy Zintegrowany Program rewitalizacji „Restaura”
Plac Solny w Nowym Dworze Mazowieckim
Tym samym przystąpiliśmy do realizacji projektu dotyczącego przygotowania Zintegrowanego Planu rewitalizacji elementu dziedzictwa kulturowego na obszarze pilotażowym projektu „Restaura” w Nowym Dworze Mazowieckim​.

Nasze działania polegają na przygotowaniu koncepcji programowo-przestrzennej rozwoju i zagospodarowania obszaru Placu Solnego i obszarów zlokalizowanych przy brzegu Narwi. Naszym celem będzie stworzenie koncepcji rewitalizacji, które poprzez realizację doprowadzi do ożywienia zdegradowanego terenu i stworzy przyjazne miejsce do wypoczynku dla okolicznych mieszkańców i turystów.