Oferta

Jak możemy pomóc?

Przestrzenna prezentacja danych

Ważnym aspektem przetwarzania i analizy danych jest ich prezentacja, dlatego też oferujemy prezentowanie danych za pomocą modeli przestrzennych, dzięki czemu zwiększa się czytelności i stopień odbioru danych. W naszej pracy wykorzystujemy m.in. następujące metody przedstawiania danych:

  • Metoda punktowa
  • Kartodiagram
  • Kartogram
  • Metoda sygnaturowa
  • Metoda zasięgów
  • Siatka heksagonalna.