Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /inc/functions.php on line 66

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /inc/functions.php on line 66
Planowanie przestrzenne

Oferta

Jak możemy pomóc?

Planowanie przestrzenne

Opracowujemy koncepcje funkcjonalno-przestrzenne zarówno do programów rewitalizacji jak i innych dokumentów. W ramach tego obszaru tematycznego prowadzimy również warsztaty urbanistyczne i spotkania konsultacyjne dotyczące uchwalanych dokumentów planistycznych (miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego) oraz zmian zagospodarowania przestrzeni. Tworzymy Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego, prowadzimy analizy na potrzeby projektowania zmian w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego.