Oferta

Jak możemy pomóc?

Komunikacja społeczna

Organizujemy dla firm prywatnych oraz instytucji publicznych proces komunikacji społecznej, w szczególności kampanie społeczne, informacyjne czy działania związane z ochroną wizerunkową lub dotyczące realizowanych projektów, inwestycji i innych przedsięwzięć. Skutecznie dobieramy najbardziej efektywne narzędzia komunikacji kierując się potrzebami danego przedsięwzięcia i charakterystyką grup odbiorców. Specjalizujemy się szczególnie w wykorzystywaniu narzędzi internetowych i komunikacji on-line. Przy planowaniu i realizacji naszych zadań współpracujemy ze specjalistami od różnych dziedzin komunikacji