Oferta

Jak możemy pomóc?

Partycypacja społeczna

Z dużym zaangażowaniem wspieramy proces partycypacji społecznej na każdym jego etapie od zaplanowania poprzez przygotowania, aż do jego przeprowadzenia i opracowania raportów. Nasz zespół posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie przygotowania i przeprowadzenia procesu włączenia społecznego. Potrafimy dobrać najbardziej efektywne narzędzia partycypacji do danej sytuacji oraz pomóc w osiągnięciu zakładanych rezultatów. Proces partycypacji społecznej umiejętnie łączymy z działaniami informacyjnymi i wykorzystaniem nowoczesnych technik oraz narzędzi komunikacji. Z sukcesem wykorzystujemy między innymi następujące metody partycypacji:

  • Spotkania konsultacyjne
  • Debaty publiczne
  • Warsztaty tematyczne (diagnostyczne, strategiczne, przyszłościowe, metodą Charette, Word Café),
  • Spotkania plenerowe
  • Spacery badawcze