Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /inc/functions.php on line 66

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /inc/functions.php on line 66
Rewitalizacja

Oferta

Jak możemy pomóc?

Rewitalizacja

Angażujemy się w proces rewitalizacji zarówno na etapie opracowania dokumentu programu rewitalizacji, jak również przy jego wdrażaniu i monitorowaniu osiąganych rezultatów.

Pierwszym działaniem w ramach procesu rewitalizacji jest przygotowanie rzetelnej diagnozy, w podziale na jednostki analityczne gminy, pozwalającej na wyznaczenie obszarów zdegradowanych i rewitalizacji. Przy opracowaniu diagnozy poza analizą wskaźnikową stosujemy analizę geoprzestrzenną z wykorzystaniem narzędzi informatycznych (GIS). Każdy program rewitalizacji opracowujemy zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi oraz wytycznymi regionalnymi. W ramach prac nad dokumentem prowadzimy także proces partycypacji społecznej m.in. w następujących formach:

  • Spotkania
  • Debaty publiczne
  • Warsztaty (diagnostyczne, strategiczne, przyszłościowe, metodą Charette, Word Café)
  • Kawiarenki obywatelskie
  • Spacery wizyjne
  • Wywiady
  • Badania ankietowe.

Zapewniamy także przeprowadzenie procesu konsultacji społecznych zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej.

W ramach rewitalizacji prowadzimy działania aktywizujące mieszkańców jak pikniki rewitalizacyjne, gry miejskie oraz działania informacyjno-promocyjne.

Oferujemy także odpowiednie przygotowanie Urzędu do wdrożenia programu rewitalizacji w formie szkoleń i wizyt studyjnych w jednostkach, które osiągnęły „sukces rewitalizacyjny”.

Posiadamy również odpowiednie narzędzia ułatwiające prowadzenie monitoringu zmieniającej się sytuacji społeczno-gospodarczej na obszarze rewitalizacji oraz wskaźników realizacji programu rewitalizacji.