Oferta

Jak możemy pomóc?

Programowanie rozwoju

W zakresie tego obszaru tematycznego oferujemy opracowanie strategii rozwoju dla jednostek samorządu terytorialnego oraz innych zainteresowanych podmiotów. W ramach prac nad dokumentem zapewniamy odpowiednie przygotowanie procesu przed rozpoczęciem opracowania strategii, doradztwo na każdym etapie tworzenia dokumentu, przeprowadzenie procesu komunikacji społecznej, w tym kampanii informacyjno-promocyjnej. Przy opracowaniu dokumentu strategii wykorzystujemy następujące metody i narzędzia badawcze:

  • Analiza danych zastanych,
  • Badania społeczne
  • Badanie delfickie
  • Warsztaty diagnostyczne i strategiczne
  • Wywiady z głównymi interesariuszami strategii (indywidualne i grupowe)

Poza strategiami ogólnymi specjalizujemy się także w przygotowaniu planów operacyjnych i strategii branżowych m.in.:

  • Strategii promocji
  • Strategii turystyki
  • Strategii rozwoju potencjału instytucjonalnego,
  • Strategii rozwiązywania problemów społecznych.